node-uuid

broofa
js deprecated
node-uuid JS library on GitHub node-uuid JS library on npm Download node-uuid JS library

Rigorous implementation of RFC4122 (v1 and v4) UUIDs.

Version 1.4.8
node-uuid has no homepage
node-uuid JS library on GitHub
node-uuid JS library on npm
Download node-uuid JS library
Keywords
guidrfc4122uuid