jquery-sortablejs

SortableJS
popular js
jquery-sortablejs JS library on GitHub jquery-sortablejs JS library on npm Download jquery-sortablejs JS library

A jQuery binding for SortableJS

Version 1.0.1 License MIT
jquery-sortablejs has no homepage
jquery-sortablejs JS library on GitHub
jquery-sortablejs JS library on npm
Download jquery-sortablejs JS library
Keywords
sortablejQuerydragdropdraggablesortreordering