eslint-plugin-formatjs

eslint-plugin-formatjs JS library on GitHub eslint-plugin-formatjs JS library on npm Download eslint-plugin-formatjs JS library

ESLint plugin for formatjs

Version 4.12.2 License MIT
eslint-plugin-formatjs has no homepage
eslint-plugin-formatjs JS library on GitHub
eslint-plugin-formatjs JS library on npm
Download eslint-plugin-formatjs JS library
Keywords
eslinteslintplugini18nformatjs