@intlify/eslint-plugin-vue-i18n

@intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library on GitHub @intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library on npm Download @intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library

ESLint plugin for Vue I18n

Version 2.0.0 License MIT
@intlify/eslint-plugin-vue-i18n has no homepage
@intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library on GitHub
@intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library on npm
Download @intlify/eslint-plugin-vue-i18n JS library
Keywords
eslinteslint-plugineslintplugini18ninternationalizationvuevue-i18nvue.jsvuejs