@fluentui/react-tabs

microsoft
esm cjs
@fluentui/react-tabs JS library on GitHub @fluentui/react-tabs JS library on npm Download @fluentui/react-tabs JS library

Fluent UI React tabs components

Version 9.3.6 License MIT
@fluentui/react-tabs has no homepage
@fluentui/react-tabs JS library on GitHub
@fluentui/react-tabs JS library on npm
Download @fluentui/react-tabs JS library
INSTALL
Learn more