zora

lorenzofox3
esm cjs
zora JS library on GitHub zora JS library on npm Download zora JS library

the lightest yet the fastest javascript testing library

Version 6.0.0 License MIT
zora has no homepage
zora JS library on GitHub
zora JS library on npm
Download zora JS library
Keywords
testtestingunittapassertionasserttddbddavatapejestuvumocha