v-hotkey

v-hotkey JS library on GitHub v-hotkey JS library on npm Download v-hotkey JS library

Vue 2.x directive - binding hotkeys for components.

Version 0.9.0 License MIT
v-hotkey has no homepage
v-hotkey JS library on GitHub
v-hotkey JS library on npm
Download v-hotkey JS library
Keywords
vuehotkeyhotkeysdirectiveshortcutshortcuts