shikiji

antfu
esm
shikiji JS library on GitHub shikiji JS library on npm Download shikiji JS library

An ESM-focused rewrite of shiki

Version 0.10.2 License MIT
shikiji has no homepage
shikiji JS library on GitHub
shikiji JS library on npm
Download shikiji JS library
Keywords
shiki