plyr

sampotts
popular esm Styles
plyr JS library homepage plyr JS library on GitHub plyr JS library on npm Download plyr JS library

A simple, accessible and customizable HTML5, YouTube and Vimeo media player

Version 3.7.8 License MIT
plyr JS library homepage
plyr JS library on GitHub
plyr JS library on npm
Download plyr JS library
Keywords
HTML5 VideoHTML5 AudioMedia PlayerDASHShakaWordPressHLS