pinyin-pro

zh-lx
esm cjs
pinyin-pro JS library homepage pinyin-pro JS library on GitHub pinyin-pro JS library on npm Download pinyin-pro JS library

准确率和性能最优异的汉字转拼音库。获取中文拼音、韵母、声母、声调、首字母,支持拼音匹配

Version 3.19.6 License MIT
pinyin-pro JS library homepage
pinyin-pro JS library on GitHub
pinyin-pro JS library on npm
Download pinyin-pro JS library
Keywords
拼音pinyin汉字中文首字母韵母声母音调