ng-tags-input

mbenford
js Styles
ng-tags-input JS library homepage ng-tags-input JS library on GitHub ng-tags-input JS library on npm Download ng-tags-input JS library

Tags input directive for AngularJS

Version 3.2.0 License MIT
ng-tags-input JS library homepage
ng-tags-input JS library on GitHub
ng-tags-input JS library on npm
Download ng-tags-input JS library
Keywords
angulartagstags-input