nanakshahi

Sarabveer
js Styles
nanakshahi JS library on GitHub nanakshahi JS library on npm Download nanakshahi JS library

A JavaScript Library to get Nanakshahi Dates and Gurpurabs

Version 8.2.1 License MPL-2.0
nanakshahi has no homepage
nanakshahi JS library on GitHub
nanakshahi JS library on npm
Download nanakshahi JS library
Keywords
nanakshahisikhisikhismsikhsikh-holidaysnanakshahi-apibikramigurpurabgurpurabsgurmukhi