@progress/kendo-theme-tasks

@progress/kendo-theme-tasks JS library on Openbase @progress/kendo-theme-tasks JS library on GitHub @progress/kendo-theme-tasks JS library on npm Download @progress/kendo-theme-tasks JS library

Build utility for @progress/kendo-themes

Version 1.17.5 License Apache-2.0
@progress/kendo-theme-tasks JS library on Openbase
@progress/kendo-theme-tasks has no homepage
@progress/kendo-theme-tasks JS library on GitHub
@progress/kendo-theme-tasks JS library on npm
Download @progress/kendo-theme-tasks JS library
Keywords
Kendo UIThemeTasksutility
INSTALL
Learn more