@icon/dashicons

thecreation
popular Styles
@icon/dashicons JS library homepage @icon/dashicons JS library on GitHub @icon/dashicons JS library on npm Download @icon/dashicons JS library

Dashicons, the WordPress admin icon font.

Version 0.9.0-alpha.4 License GPL-2.0
@icon/dashicons JS library homepage
@icon/dashicons JS library on GitHub
@icon/dashicons JS library on npm
Download @icon/dashicons JS library
Keywords
iconsicon