@fluentui/react-theme

microsoft
esm cjs
@fluentui/react-theme JS library on GitHub @fluentui/react-theme JS library on npm Download @fluentui/react-theme JS library

Fluent UI themes

Version 9.1.7 License MIT
@fluentui/react-theme has no homepage
@fluentui/react-theme JS library on GitHub
@fluentui/react-theme JS library on npm
Download @fluentui/react-theme JS library
INSTALL
Learn more