@fluentui/react-tags

microsoft
esm cjs
@fluentui/react-tags JS library on GitHub @fluentui/react-tags JS library on npm Download @fluentui/react-tags JS library

Fluent UI Tag component

Version 9.3.11 License MIT
@fluentui/react-tags has no homepage
@fluentui/react-tags JS library on GitHub
@fluentui/react-tags JS library on npm
Download @fluentui/react-tags JS library